Multimedialna BAZA DANYCH
Laureaci Nagrody Nobla

Dzieje Uniwersytetu > Laureaci Nagrody Nobla

Laureaci Nagrody Nobla

Theodor Mommsen
Theodor Mommsen 1902
Philipp Lenard
Philipp Lenard 1905
Eduard Buchner
Eduard Buchner 1907
Paul Ehrlich
Paul Ehrlich 1908
Fritz Haber
Fritz Haber 1918
Friedrich Bergius
Friedrich Bergius 1931
Erwin Schrödinger
Erwin Schrödinger 1933
Otto Stern
Otto Stern 1943
Max Born
Max Born 1954
Karl von Frisch
Karl von Frisch 1973
Hans Georg Dehmelt
Hans Georg Dehmelt 1989

Projekt "Multimedialna baza danych o twórczości, działalności oraz instrumentarium naukowym wybitnych uczonych związanych z Uniwersytetem Wrocławskim"
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013