Multimedialna BAZA DANYCH

Dzieje Uniwersytetu > Profesorowie przed 1945 r. > Kirchhoff

Kirchhoff
16ad9-kirchhoff_gustav_robert_w.jpg

Profesorowie przed 1945 r.

Gustav Robert Kirchhoff

(1824-1887)

Fizyk

Uznawany za pierwszego nowoczesnego fizyka na Uniwersytecie Wrocławskim. Profesor od 1850. Współdyrektor pracowni przekształconej później w instytut.
Prowadził badania w zakresie rozchodzenia się elektryczności na płaszczyznach, zajmował się fizyką eksperymentalną, był twórcą aparatów naukowych do badania pola magnetycznego Ziemi.
W 1854 został powołany na Uniwersytet w Heidelbergu.

Zobacz również:


Projekt "Multimedialna baza danych o twórczości, działalności oraz instrumentarium naukowym wybitnych uczonych związanych z Uniwersytetem Wrocławskim"
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013