Multimedialna BAZA DANYCH
Rektorzy Uniwersytetu Wrocławskiego

Dzieje Uniwersytetu > Rektorzy UWr

Rektorzy Uniwersytetu Wrocławskiego

Prof. Stanisław Kulczyński
Prof. Stanisław Kulczyński
1945-1951
Prof. Jan Mydlarski
Prof. Jan Mydlarski
1951-1953
Prof. Edward Marczewski
Prof. Edward Marczewski
1953-1957
Prof. Kazimierz Szarski
Prof. Kazimierz Szarski
1957-1959
Prof. Witold Świda
Prof. Witold Świda
1959-1962
Prof. Alfred Jahn
Prof. Alfred Jahn
1962-1968
Prof. Włodzimierz Berutowicz
Prof. Włodzimierz Berutowicz
1968-1971
Prof. Marian Orzechowski
Prof. Marian Orzechowski
1972-1975
Prof. Kazimierz Urbanik
Prof. Kazimierz Urbanik
1975-1981
Prof. Józef Łukaszewicz
Prof. Józef Łukaszewicz
1981-1982
Prof. Henryk Ratajczak
Prof. Henryk Ratajczak
1982-1984
Prof. Jan Mozrzymas
Prof. Jan Mozrzymas
1984-1987
Prof. Mieczysław Klimowicz
Prof. Mieczysław Klimowicz
1987-1990
Prof. Wojciech Wrzesiński
Prof. Wojciech Wrzesiński
1990-1995
Prof. Roman Duda
Prof. Roman Duda
1995-1999
Prof. Romuald Gelles
Prof. Romuald Gelles
1999-2002
Prof. Zdzisław Latajka
Prof. Zdzisław Latajka
2002-2005
Prof. Leszek Pacholski
Prof. Leszek Pacholski
2005-2008
Prof. Marek Bojarski
Prof. Marek Bojarski
2008-

Projekt "Multimedialna baza danych o twórczości, działalności oraz instrumentarium naukowym wybitnych uczonych związanych z Uniwersytetem Wrocławskim"
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013