Multimedialna BAZA DANYCH

Kolekcje Uniwersyteckie > Astronomia > Cyrkle kroczki

667a3-cyrkle_w.jpg

Astronomia

Cyrkle kroczki

(cyrkle taserskie), Francja, koniec XVIII w.

Zobacz również:


Projekt "Multimedialna baza danych o twórczości, działalności oraz instrumentarium naukowym wybitnych uczonych związanych z Uniwersytetem Wrocławskim"
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013