Multimedialna BAZA DANYCH

Kolekcje Uniwersyteckie > Astronomia > Kompedium matematyczne

d6100-cyrkle_zestaw_w.jpg
c1457-cyrkle_zestaw_www.jpg

Astronomia

Kompedium matematyczne

zestaw przyborów matematycznych (cyrkle, linijka, ekier, cyrkiel proporcjonalny) we wspólnym etui, Francja, koniec XVIII w.

Zobacz również:


Projekt "Multimedialna baza danych o twórczości, działalności oraz instrumentarium naukowym wybitnych uczonych związanych z Uniwersytetem Wrocławskim"
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013