Multimedialna BAZA DANYCH

Kolekcje Uniwersyteckie > Astronomia > Czas jako następstwo ruchu Ziemi

cbe89-pomiary_czasu.jpg

Astronomia

Czas jako następstwo ruchu Ziemi 

 

 
Zobacz również:


Projekt "Multimedialna baza danych o twórczości, działalności oraz instrumentarium naukowym wybitnych uczonych związanych z Uniwersytetem Wrocławskim"
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013