Multimedialna BAZA DANYCH

Kolekcje Uniwersyteckie > Gemmy > Gemmy

Gemmy

Kaseta A.2.

I. Klasse Nr. 133-134.

Zobacz również:


Projekt "Multimedialna baza danych o twórczości, działalności oraz instrumentarium naukowym wybitnych uczonych związanych z Uniwersytetem Wrocławskim"
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013